Πολιτική Θεωρία

Δημήτρης Χαραλάμπης

Περιγραφή

Κείμενα των παραδόσεων στο μάθημα "Πολιτική Θεωρία" όπως διδάχτηκε στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 στο Τμήμα ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Κωδικός: MEDIA220
Σχολή - Τμήμα: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις