ΚΑΤΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Ευστάθιος Χρονόπουλος

Περιγραφή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Ημερολόγιο