μη ιοντίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Σοφία Κόττου

Περιγραφή

Αναλύοντας τις παραμέτρους της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μελετάμε τα οφέλη και την επικινδυνότητά της όταν επιδρά στο βιολογικό ιστό. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την ενέργεια (συχνότητα) και την έντασή της. Η αλληλεπίδρασή της με τον ανθρώπινο ιστό εξαρτάται από τις δυο αυτές φυσικές ποσότητες, όπως και από το είδος του ιστού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -