ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 11ο-12ο ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Μαρία Σουλή

Περιγραφή

Το μάθημα έχει στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών στην Παθολογία.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ο φοιτητής θα πρέπει να:

  • Συμμετέχει ενεργά στο κλινικό έργο των ιατρών του τμήματος
  • Είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένους ασθενείς του θαλάμου στον οποίο έχει τοποθετηθεί
  • Λαμβάνει και να καταγράφει το ιστορικό και να κάνει ολοκληρωμένη φυσική εξέταση των ασθενών αυτών
  • Κάνει διαφοροδιαγνωστικές σκέψεις με βάση τα ανωτέρω
  • Είναι σε θέση να προγραμματίζει τον ενδεδειγμένο εργαστηριακό έλεγχο με βάση τη διάγνωση εργασίας
  • Είναι σε θέση να ερμηνεύει τις εργαστηριακές εξετάσεις του ασθενούς
  • Είναι σε θέση να παρουσιάζει το ιστορικό, την πορεία νόσου και τις εργαστηριακές εξετάσεις του ασθενούς στην επίσκεψη του επιμελητού στο θάλαμο
  • Πραγματοποιεί απλές επεμβατικές εξετάσεις όπως αιμοληψίες, λήψη αερίων αίματος, τοποθέτηση καθετήρων (φλεβοκαθετήρων, ουροκαθετήρων), παρακεντήσεις κλπ με την υποχρεωτική παρουσία και επίβλεψη ιατρού της κλινικής
  • Συμμετέχει στις εφημερίες της κλινικής με βάση το προκαθορισ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -