Χειρουργική Παθολογία Ι (6ο εξάμηνο) - Χειρουργική Παθολογία ΙΙ (8ο εξάμηνο)

Κωνσταντίνος Τούτουζας

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Ενότητες

Eβδομάδα 27-09-2016από 27-09-2016 έως 03-10-2016
Eβδομάδα 04-10-2016από 04-10-2016 έως 10-10-2016
Eβδομάδα 11-10-2016από 11-10-2016 έως 17-10-2016
Eβδομάδα 18-10-2016από 18-10-2016 έως 24-10-2016
Eβδομάδα 25-10-2016από 25-10-2016 έως 31-10-2016
Eβδομάδα 01-11-2016από 01-11-2016 έως 07-11-2016
Eβδομάδα 08-11-2016από 08-11-2016 έως 14-11-2016
Eβδομάδα 15-11-2016από 15-11-2016 έως 21-11-2016
Eβδομάδα 22-11-2016από 22-11-2016 έως 28-11-2016
Eβδομάδα 29-11-2016από 29-11-2016 έως 05-12-2016
Eβδομάδα 06-12-2016από 06-12-2016 έως 12-12-2016
Eβδομάδα 13-12-2016από 13-12-2016 έως 19-12-2016
Eβδομάδα 20-12-2016από 20-12-2016 έως 26-12-2016
Eβδομάδα 27-12-2016από 27-12-2016 έως 02-01-2017
Eβδομάδα 03-01-2017από 03-01-2017 έως 09-01-2017
Eβδομάδα 10-01-2017από 10-01-2017 έως 12-01-2017

Ημερολόγιο