Παιδοπνευμονολογία

Αθανάσιος Καδίτης

Περιγραφή

Συστηματική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στη διάπλαση, φυσιολογία και παθολογία του αναπνευστικού συστήματος των παιδιών από τη βρεφική μέχρι την εφηβική ηλικία. Παρουσιάζονται η κλινική προσέγγιση, οι δοκιμασίες ελέγχου της λειτουργίας και μέθοδοι απεικόνισης του αναπνευστικού συστήματος. Εξετάζονται τα συνήθη νοσήματα και η αντιμετώπισή τους.   

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα "Παιδοπνευμονολογία"

Υπεύθυνος μαθήματος Κώστας Ν. Πρίφτης, επίκουρος καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδοπνευμονολογίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση των φοιτητών πάνω στα θέματα της Παιδοπνευμονολογίας που αποτελεί μια από τις εξειδικεύσεις της Παιδιατρικής. Τα νοσήματα του αναπνευστικού είναι συχνά και καλύπτουν ευρύ φάσμα περιστατικών που καλείται να αντιμετωπίσει ο γιατρός που ασκεί φροντίδα υγείας στα παιδιά πρωτοβάθμιου, δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου επιπέδου.

Στο αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνονται σειρά θεμάτων ξεχωριστού ενδιαφέροντος που αφορούν στο αναπνευστικό σύστημα των παιδιών, όπως η φυσική εξέταση, οι λειτουργικές δοκιμασίες των πνευμόνων, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού (οξεία βρογχιολίτιδα, οξεία λαρυγγίτιδα, πνευμονία), το άσθμα, η κυστική ίνωση, η πρωτοπαθής δυσκινησία των κροσσών, οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο, οι θεραπεία με εισπνοές και άλλα.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την παρακολούθηση του μαθήματος δίνεται έμφαση στη μεταφορά των θεωρητικών γνώσεων στην κλινική πράξη και γιαυτό η διδασκαλία περιλαμβάνει πέραν του θεωρητικού και πρακτικό μέρος με κλινικά φροντιστήρια.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το μάθημα διδάσκεται σε 26 διδακτικές ώρες, κατά το χειμερινό εξάμηνο, στο ΠΓΝ "Αττικόν", στο αμφιθέατρο "Αρεταίος". Πέμπτη απόγευμα (3:20-6:00 μμ).

Σύγγραμμα Προσφέρεται το σύγγραμμα "Επίτομη Παιδοπνευμονολογία" (Κ. Πρίφτης και συν. Αθήνα 2013, σελ 320) από το οποίο επιλέγεται συγκεκριμένη ύλη.

Εξετάσεις Δίδεται δεξαμενή ερωτήσεων πάνω στην εξεταστέα ύλη. Οι εξετάσεις είναι γραπτές πολλαπλής επιλογής.

Bonus Στο βαθμό των γραπτών εξετάσεων προστίθεται 1 βαθμός για το καθένα από τα παρακάτω

  • παρακολούθηση τουλάχιστον 5 μαθημάτων στο αμφιθέατρο
  • παρακολούθηση των κλινικών φροντιστηρίων

Πληροφορίες Γραμματεία Γ Παιδιατρικής Κλινικής, ΠΓΝ "Αττικόν" τηλ 210-5832228