ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ- κατ΄επιλογήν μάθημα (4ου εξαμήνου και άνω)

Πιάγκου Μάρα, Συντονιστής: Π. Σκανδαλάκης

Περιγραφή

Ο τρόπος εξέτασης είναι γραπτές εργασίες σε θέματα κλινικής ανατομικής.

Ημερολόγιο