ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία, παθογενετικοί μηχανισμοί, κλινική εικόνα, σχεση με αιματολογικά νοσήματα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -