ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Αντίδραση του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD). Οξεία και χρόνια αντίδραση. Παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα, αντιμετώπιση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -