ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Αναφέρονται κλινικές περιπτώσεις με βραχεία περιγραφή του ιστορικού και των απλών εργαστηριακών ευρημάτων καθώς και της αιματολογικής εικόνας για την ταχεία και εύκολη προσέγγιση στη διάγνωση συχνών αλλά και σπάνιων νοσημάτων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -