ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Βασικά στοιχεία που αφορούν την αιμοποίηση. Αεχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, ρύθμιση ντης ερυθροποίησης, κοκκιοποίησης, μεγακαρυοποίησης. Αυξητικοί παράγονες. Χαρακτηριστικά αιμοποιητικών κυττάρων

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -