ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καθηγήτρια Αναστασία-Ευαγγελία Κωνσταντινίδου και συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ

Περιγραφή

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Το κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Παθολογική Ανατομική του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος» διοργανώνεται από το Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.   Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές της Παθολογικής Ανατομικής του Νευρικού Συστήματος, η οποία αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης και στις Η.Π.Α. όπου διδάσκεται σαν ανεξάρτητο κανονικό μάθημα στα προγράμματα της εκπαίδευσης των Ιατρικών Σχολών. Οι φοιτητές θα διδαχθούν εισαγωγικές γνώσεις στην Παθολογική Ανατομική του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος με έμφαση στις κλινικοπαθολογοανατομικές συσχετίσεις, στη διασύνδεση της Νευροπαθολογοανατομίας με τη Μοριακή Παθολογοανατομία και τη Γενετική και στις ερευνητικές προοπτικές στο πεδίο της Νευροπαθολογοανατομίας με διαδύνδεση και στις ψυχικές παθήσεις.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισαγωγικές ένν

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις