ακτινοσκόπηση

σοφία κόττου

Περιγραφή
Εκπαιδευτικά Αντικείμενα Ακτινοσκόπησης Ο αναγνώστης, αφού μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα πρέπει να μπορεί: -να περιγράψει την αρχή λειτουργίας του ενισχυτή εικόνας -να εκφράσει την εξάρτηση της μεταβολής του ρυθμού έκθεσης από τη μεταβολή της διαμέτρου του πεδίου στην έξοδο του ενισχυτή εικόνας -να εξηγήσει την αρχή λειτουργίας της συσκευής παρουσίασης της εικόνας (television monitor) -να καθορίσει την οριζόντια και κατακόρυφη χωρική διακριτική ικανότητα στην οθόνη παρουσίασης της εικόνας και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν -να εξηγήσει πώς η επεξεργασία εικόνας μπορεί να βελτιώσει το λόγο σήματος προς θόρυβο στην ψηφιακή ακτινοσκόπηση -να κατονομάσει τα βήματα της διαδικασίας στην ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία -να περιγράψει τη σειρά των γεγονότων κατά τη δράση του μηχανισμού αυτόματου ελέγχου φωτεινότητας, σε σχέση με τη μεταβολή του ρυθμού έκθεσης στην ακτινοβολία -να εκτιμήσει τη δόση ακτινοβολίας που «εισπράττει» ο εξεταζόμενος -να απαριθμήσει τα βασικά μέτρα ακτινοπροστασί
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -