ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Περιγραφή
Βασικές αρχές της ευθύνης του γιατρού. Κανόνες ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας στη χώρα μας και σε άλλες χώρες

Ημερολόγιο