μηχανική των ρευστών στο ανθρώπινο σώμα

σοφία κόττου

Περιγραφή

Οι σημειώσεις αυτές αναλύουν την ύλη των κεφαλαίων 5 και 8 του βιβλίου του J.R. Cameron «ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ». Στόχος των σημειώσεων είναι να βοηθήσουν τον αναγνώστη να κατανοήσει την έννοια της πίεσης, με την ποικιλία των μορφών που παρουσιάζεται στις διάφορες εφαρμογές κατά τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Απώτερος στόχος είναι η κατανόηση του πολύπλοκου και πολυ-παραγοντικού θέματος της ροής του αίματος στα αγγεία, με όσο το δυνατόν απλούστερη περιγραφή των νόμων που ισχύουν στην υδροδυναμική και του τρόπου προσαρμογής τους στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις