Τα Laser και οι εφαρμογές τους

σοφία κόττου

Περιγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA ΑΝΤΙΚΕIΜΕΝΑ

 

Στο τέλος της ανάγνωσης του κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν γίνει κατανοητά τα εξής:

-          Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) Laser

-          Η διαφορά της αυθόρμητης από την εξαναγκασμένη εκπομπή ΗΜΑ

-          Η διάταξη του συστήματος παραγωγής Laser

-          Ο μηχανισμός ενίσχυσης της ΗΜΑ

-          Οι εφαρμογές της ΗΜΑ Laser στις ιατρικές ειδικότητες

-          Οι εφαρμογές της ΗΜΑ Laser στην επιστήμη

-          Οι κίνδυνοι και η ασφάλεια κατά τη χρήση ΗΜΑ Laser

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -