ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΩΔΗ ΣΕΙΡΑ

Μελέτης Ιωάννης

Περιγραφή
Κύτταρα της κοκκιώδους, ηωσινοφιλικής, βασεοφιλικής, μονοκυτταρικής, λεμφικής σειράς. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί πολυμορφοπυρήνωσης και ουδετεροπενίας

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -