ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ-ΚΑΡΔΙΑΣ 2022 (500566)

Δημήτριος Δουγένης, Ομότιμος Καθηγητής - Δημήτριος Αγγουράς, Αναπληρωτής Καθηγητής - Περικλής Τόμος, Αναπληρωτής Καθηγητής - Ιωάννης Τούμπουλης, Επίκουρος Καθηγητής - Δημήτριος Ηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΘΩΡΑΚΟΣ » 9/5/2022-20/5/2022

Επικαιροποιημένη νκοίνωση, Παρακαλώ ανταποκριθείτε όσοι συνάδελφοι δήλωσαν το μάθημα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσει την παθοφυσιολογία των χειρουργικών νόσων της καρδιάς και του θώρακα, να περιγράψει την διαγνωστική προσπέλαση και να μπορεί να συζητήσει τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης με έμφαση στη χειρουργική προσέγγιση

Σπουδαιότητα και ιδιαιτερότητα του μαθήματος

Η συχνότητα των παθήσεων της καρδίας και του πνεύμονα στη χώρα μας έχει ιδιαίτερα αυξηθεί και υπολογίζεται ότι έχουν διπλασιασθεί τα χειρουργεία στα όργανα αυτά τα τελευταία 10 έτη. Ιδιαίτερα η στεφανιαία νόσος και ο καρκίνος του πνεύμονα συνεχίζουν να παρουσιάζουν έξαρση. Το αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα υποστηρίζουν συνολικά τον οργανισμό και επομένως η προσέγγιση των παθήσεων αυτών, λόγω της αυξημένης επίπτωσης, έχει ξεχωριστή σημασία στην ολοκλήρωση της εκπαίδευσης  των φοιτη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο