Βιολογία του Καρκίνου

Γοργούλης Βασίλης, Κοτσίνας Αθανάσιος

Περιγραφή
Κατ επιλογήν μάθημα

Ενότητες

Θέματα εργασιών για το μάθημα επιλογής

 

«Βιολογία του Καρκίνου»

 

2023-2024

 

 

 1. Κυτταρική αλληλεπίδραση και αλληλεπίδραση κυττάρων με υπόστρωμα. Σχέση με τον καρκίνο.

 

 1. Επιθηλιο-μεσεγχυματική μετατροπή και καρκινογένεση.

 

 1. HPV λοίμωξη και γυναικολογικός καρκίνος.

 

 1. Διαταραχές κεντροσωμάτων και καρκινογένεση.

 

 1. GTPάσες και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση.

 

 1. Φλεγμονή και καρκίνος.

 

 1. Σύγκριση των ρόλων του ομόλογου και μη-ομόλογου ανασυνδυασμού στη πρόκληση γενωμικής αστάθειας στον καρκίνο.

 

 1. Μοριακή βάση της καρκινογένεσης στον μαζικό αδένα.

 

 1. Μηχανισμοί πρωτεϊνικής αποικοδόμησης και καρκίνος.

 

 1. Helicobacter pylori και καρκίνος του στομάχου.

 

 1. Σχέση επιδιόρθωσης του DNA και φάσεων του κυτταρικού κύκλου. Σημασία στην καρκινογένεση.

 

 1. Απόπτωση και καρκίνος.

 

 1. Κυτταρική γήρανση και καρκίνος.

 

 1. Καρκινικά πολυδύναμα κύτταρα (Cancer stem cells).

 

 1. Η οδός των MAP κινασών στον καρκίνο.

 

 1. Η οδός HER/neu στον καρκίνο.

 

 1. miRNAs και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση.

 

 1. Διαταραχή αντιγραφής του DNA και καρκινογένεση.

 

 1. Επιγενετικές διαταραχές και καρκινογένεση.

 

 1. Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα NFB στον καρκίνο.

 

 1. Γενετικοί πολυμορφισμοί και καρκίνος

 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων μαθήματος επιλογής:

«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Ακαδ. Έτος 2023 – 2024

 1. Γενική εισαγωγή στην καρκινογένεση

     Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 (Λαγοπάτη Νεφέλη)

 1. Γενωμική αστάθεια

     Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 (Λιόντος Μιχάλης)

 1. Αυξητικά σήματα και οι υποδοχείς τους. Μεταγωγή σημάτων

     Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 (Τάκα Στέλλα)

 1. Κυτταρικά πρωτο-ογκογονίδια και ογκογονίδια

     Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 (Κοτσίνας Αθανάσιος)

 1. Ογκοκατασταλτικά γονίδια και ογκοκατασταλτικοί μηχανισμοί

     Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 (Παπασπυρόπουλος Άγγελος)

 1. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός, γήρανση και καρκινογένεση

     Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 (Κλέτσας Δημήτρης)

 1. Διήθηση και μετάσταση

     Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 (Ευαγγέλου Κωνσταντίνος/Παπασπυρόπουλος Άγγελος)

 1. Ογκογόνοι ιοί

     Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 (Τάκα Στέλλα)

 1. Αγγειογένεση και καρκινογένεση

       Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 (Κωστούρου Βασιλική)

 1. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου

     Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 (Λαγοπάτη Νεφέλη)

 1. Η βιοπληροφορική ανάλυση του καρκίνου

     Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 (Πολύζου Κατερίνα / Χαζάπη Ορσαλία)

 1. Μοντέλα καρκινογένεσης – Σύνοψη

     Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 (Τάκα Στέλλα)

 

Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Τρίτη 14.00-16.00 στην Αίθουσα Σεμιναρίων “Χρήστος Κίττας»,

1ος όροφος, Κτίριο 4, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

 

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Β. Γοργούλης