Βιολογία του Καρκίνου

Γοργούλης Βασίλης, Κοτσίνας Αθανάσιος

Περιγραφή
Κατ επιλογήν μάθημα

Ενότητες

Θέματα εργασιών για το μάθημα επιλογής

 

«Βιολογία του Καρκίνου»

 

2021-2022

 

 

 1. Κυτταρική αλληλεπίδραση και αλληλεπίδραση κυττάρων με υπόστρωμα. Σχέση με τον καρκίνο.

 

 1. Επιθηλιο-μεσεγχυματική μετατροπή και καρκινογένεση.

 

 1. HPV λοίμωξη και γυναικολογικός καρκίνος.

 

 1. Διαταραχές κεντροσωμάτων και καρκινογένεση.

 

 1. GTPάσες και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση.

 

 1. Φλεγμονή και καρκίνος.

 

 1. Σύγκριση των ρόλων του ομόλογου και μη-ομόλογου ανασυνδυασμού στη πρόκληση γενωμικής αστάθειας στον καρκίνο.

 

 1. Μοριακή βάση της καρκινογένεσης στον μαζικό αδένα.

 

 1. Μηχανισμοί πρωτεϊνικής αποικοδόμησης και καρκίνος.

 

 1. Helicobacter pylori και καρκίνος του στομάχου.

 

 1. Σχέση επιδιόρθωσης του DNA και φάσεων του κυτταρικού κύκλου. Σημασία στην καρκινογένεση.

 

 1. Απόπτωση και καρκίνος.

 

 1. Κυτταρική γήρανση και καρκίνος.

 

 1. Καρκινικά πολυδύναμα κύτταρα (Cancer stem cells).

 

 1. Η οδός των MAP κινασών στον καρκίνο.

 

 1. Η οδός HER/neu στον καρκίνο.

 

 1. miRNAs και ο ρόλος τους στην καρκινογένεση.

 

 1. Διαταραχή αντιγραφής του DNA και καρκινογένεση.

 

 1. Επιγενετικές διαταραχές και καρκινογένεση.

 

 1. Ο ρόλος του μεταγραφικού παράγοντα NFB στον καρκίνο.

 

 1. Γενετικοί πολυμορφισμοί και καρκίνος

 

 

Πρόγραμμα διαλέξεων μαθήματος επιλογής:

«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Ακαδ. Έτος 2021 – 2022

 1. Γενική εισαγωγή στην καρκινογένεση

     Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 (Λαγοπάτη Νεφέλη)

 

 1. Αυξητικά σήματα και οι υποδοχείς τους. Μεταγωγή σημάτων

     Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 (Τάκα Στέλλα)

 

 1. Γενωμική αστάθεια

     Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 (Λιόντος Μιχάλης)

 

 1. Κυτταρικά πρωτο-ογκογονίδια και ογκογονίδια

     Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 (Κοτσίνας Αθανάσιος)

 

 1. Ογκοκατασταλτικά γονίδια και ογκοκατασταλτικοί μηχανισμοί

     Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 (Παπασπυρόπουλος Άγγελος)

 

 1. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός, γήρανση και καρκινογένεση

     Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 (Κλέτσας Δημήτρης)

 

 1. Ογκογόνοι ιοί

     Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 (Κοτσίνας Αθανάσιος / Λαγοπάτη Νεφέλη)

 

 1. Διήθηση και μετάσταση

     Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 (Ευαγγέλου Κωνσταντίνος/Παπασπυρόπουλος Άγγελος)

 

 1. Αγγειογένεση και καρκινογένεση

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 (Κωστούρου Βασιλική)

 

 1. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου

     Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 (Λαγοπάτη Νεφέλη)

 

 1. Η βιοπληροφορική ανάλυση του καρκίνου

     Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 (Πολύζου Κατερίνα / Χαζάπη Ορσαλία)

 

 1. Μοντέλα καρκινογένεσης – Σύνοψη

     Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 (Τάκα Στέλλα)

 

Οι διαλέξεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη 14.00-16.00 δια ζώσης στην Αίθουσα Σεμιναρίων,

1ος όροφος, Κτίριο 4, Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

 

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Β. Γοργούλης

 

 

Ημερολόγιο