Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι Banach (Θ12)

Κωνσταντίνος Τύρος

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μεταπτυχιακού μαθήματος Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι Banach που διδάσκεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020--21.  Διδάσκων αυτό το εξάμηνο είναι ο Κ. Τύρος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις