Γεωμετρική Ανάλυση (Χειμερινό Εξάμηνο 2022-23) (702)

Νίκος Γιαλελής

Περιγραφή

Το μάθημα Γεωμετρική Ανάλυση διάσκεται στο Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23 από τον Νίκο Γιαλελή. 

 

Περιεχόμενο μαθήματος

• Στοιχεία Απειροστικού Λογισμού στον n.
• Πολλαπλότητα στον n.  
• Ολοκλήρωση επί πολλαπλότητας.
• Διαφορική μορφή.
• Θεώρημα του Stokes.
• Πρόβλημα της παράγουσας.
• Διανυσματική Ανάλυση.

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. T. Χατζηαφράτης, Απειροστικός Λογισμός σε Πολλές Μεταβλητές, Εκδόσεις Συμμετρία, 2009.
2. J. R. Munkres, Analysis on manifolds, CRC Press, 2018.
3. T. Χατζηαφράτης, Γεωμετρική Ανάλυση, μέρος Ι, Εκδόσεις Συμμετρία, 2002.
4. M. Spivak, Λογισμός σε πολλαπλότητες, Π.Ε.Κ., 2010.

Ημερολόγιο