Πιθανότητες σε Μεγάλες Διαστάσεις (2021-22)

Απόστολος Γιαννόπουλος

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα του μεταπτυχιακού μαθήματος Πιθανότητες σε Μεγάλες Διαστάσεις το οποίο θα  διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22. Διδάσκων είναι ο Α. Γιαννόπουλος.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις