Γενική Αστρονομία Ι (MATH562)

Κοσμάς Γαζέας

Περιγραφή

Ουράνια σφαίρα, συστήματα συντεταγμένων και χρόνου.

Αστρονομικά όργανα και μέθοδοι παρατήρησης.

Ηλιακό Σύστημα, χαρακτηριστικά και κινήσεις πλανητών και δορυφόρων, νόμοι Kepler και Νεύτωνα, αστεροειδείς, κομήτες, μεσοπλανητική ύλη. 

Ήλιος και ακτινοβολία από τους αστέρες, αστρικά φάσματα, κινήσεις και αποστάσεις των αστέρων, φυσικά χαρακτηριστικά των αστέρων. 

Αστρική Εξέλιξη - Ζωή και θάνατος αστέρων, καινοφανείς, υπερκαινοφανείς, αστέρες νετρονίων, μελανές οπές

Αστρικά συστήματα, σμήνη, νεφελώματα και γαλαξίες, quasars, blazars

Κοσμολογία, ηλικία σύμπαντος, νόμος Hubble