Γενική Αστρονομία Ι

Κοσμάς Γαζέας

Περιγραφή

Ουράνια σφαίρα, συστήματα συντεταγμένων και χρόνου.

Αστρονομικά όργανα και μέθοδοι παρατήρησης.

Ηλιακό Σύστημα, χαρακτηριστικά και κινήσεις πλανητών και δορυφόρων, νόμοι Kepler και Νεύτωνα, αστεροειδείς, κομήτες, μεσοπλανητική ύλη. 

Ήλιος και ακτινοβολία από τους αστέρες, αστρικά φάσματα, κινήσεις και αποστάσεις των αστέρων, φυσικά χαρακτηριστικά των αστέρων. 

Κωδικός: MATH562
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο