Αλγεβρική Γεωμετρία

Αριστείδης Κοντογεώργης

Περιγραφή
  • Αλγεβρικές πολλαπλότητες: Αφφινικές πολλαπλότητες, το θεώρημα των ριζών του Hilbert, προβολικές πολλαπλότητες, μορφισμοί και ρητές απεικονίσεις, λείες πολλαπλότητες, το πολυώνυμο του Hilbert μιας προβολικής πολλαπλότητας, το θεώρημα του Bezout.
  • Schemes: Sheaves σε τοπολογικούς χώρους, το φάσμα ενός μεταθετικού δακτυλίου, παραδείγματα schemes.
  • Συνομολογία των Sheaves

Διδακτικά Βιβλία

R. Hartshorne Algebraic Geometry Springer 1977
K. Ueno Algebraic Geometry, From Algebraic Varieties to Schemes AMS

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις