Πρακτική Άσκηση σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δέσποινα Πόταρη, Γιώργος Ψυχάρης

Περιγραφή
Το μάθημα θα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις στο πανεπιστήμιο με τον υπεύθυνο καθηγητή , εβδομαδιαίες επισκέψεις στο σχολείο καθώς και μια εβδομάδα αποκλειστικής διδασκαλίας στο σχολείο. Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αντιμετωπίσουν περιοχές των μαθηματικών που περιλαμβάνονται στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα όπως γεωμετρία, άλγεβρα, συναρτήσεις, τις οποίες θα αναλύσουν τόσο από επιστημολογικής όσο και από διδακτικής πλευράς μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων. (π.χ ανάλυση βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών, σχολικών εγχειριδίων, γραπτών μαθητών, σχεδιασμός διδακτικών εργαλείων Στο σχολείο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα παρακολουθήσουν και θα αναλύσουν μαθήματα, θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες καθώς και θα διδάξουν μαθήματα. Η συμμετοχή τόσο στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσα από φάκελο εργασιών που θα παραδώσουν οι φοιτητές/τριες καθώς και από γραπτές εξετάσεις.