Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση

Απόστολος Γιαννόπουλος

Περιγραφή

Αυτή είναι η ηλεκτρονική σελίδα μεταπτυχιακών μαθημάτων στην περιοχή της Ασυμπτωτικής Γεωμετρικής Ανάλυσης που διδάσκονται (κατά καιρούς) στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12 δίνεται ένα μάθημα με θέμα τις συναρτησιακές ανισότητες και την συγκέντρωση του μέτρου. Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά στη διάρκεια του εξαμήνου.

Ανακοινώσεις