Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής : Επιχειρησιακή Έρευνα - Στοχαστικά Υποδείγματα

Aπόστολος Μπουρνέτας, Σάμης Τρέβεζας

Περιγραφή
Κωδικός: MATH193
Σχολή - Τμήμα: Μαθηματικών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις