Μαθηματικά Αγοράς και Παραγωγής : Επιχειρησιακή Έρευνα - Στοχαστικά Υποδείγματα

Aπόστολος Μπουρνέτας, Σάμης Τρέβεζας

Περιγραφή

Ημερολόγιο