Φεμινισμός και δίκαιο

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τους κυριότερους σταθμούς του φεμινιστικού κινήματος και με τα σημαντικότερα θεωρητικά ρεύματα της σύγχρονης φεμινιστικής  σκέψης κατά το μέτρο της συμβολής τους στην εξέλιξη της ελληνικής και διεθνούς έννομης τάξης στην κατεύθυνση της προώθησης της ισότητας των φύλων, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  της άρσης των καθεστώτων έμφυλων διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το μάθημα δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά και τις θεωρητικές οριοθετήσεις των επιμέρους κυμάτων φεμινιστικής σκέψης, αναλύει την ιδιαίτερη θεματική που καθένα από αυτά έχει αναδείξει στη σφαίρα του δικαίου και αποτιμά κριτικά την συνεισφορά τους στην εξέλιξη του δικαίου και της νομικής σκέψης. Πρόσθετος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους νέους νομικούς με τις αναγκαίες γνώσεις και να καλλιεργήσει την επιστημονική ευαισθησία τους προκειμένου να εμπεδωθούν και να γίνουν σεβαστές οι  σύγχρονες νομοθετικές αλλαγές στο χώρο της έννομης προ

Περισσότερα