ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012 (ΚΛΙΜΑΚΙΟ Α')

Ανδρέας Δημητρόπουλος

Περιγραφή

Στο μάθημα Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου περιλαμβάνεται όλη η ύλη του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη πρακτική εφαρμογή. Όποιος φοιτητής επιθυμεί μπορεί να αναλάβει εργασία. 

Ημερολόγιο