ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Χαράλαμπος Παμπούκης

Περιγραφή

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΘΕΜΑ- Σύγχρονες τάσεις στο δίκαιο διεθνών συναλλαγών

Θεματική  ανά σεμινάριο 

 
Γενική εισαγωγή ΔΔΣ (αντικείμενο – πηγές)
ΔΔΣ και Ευρωπαικό δίκαιο
Η διεθνής ενοποίηση του δικαίου- ομοιόμορφο διεθνές
Αρχές του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου
Το εμπίστευμα στο ΔΔΣ   
Ετεροδικία Κράτους  
Διεθνείς πτωχεύσεις    
Διεθνής διαιτησία  
Νομικά ζητήματα από τη διαχείριση χρέους Κρατών
Παρουσίαση πορισμάτων νομολογίας και γενική σύνθεση
μαθήματος

 

Σχετικοί άξονες προβληματισμού (ενδεικτικά) 

Ποιο είναι το κριτήριο της διεθνικότητας
Υπάρχει και χρησιμεύει η κατασκευή της lex mercatoria    
Είναι εφικτή η διεθνής ενοποίηση του δικαίου;  
Καταπολέμηση της διαφθοράς στις διεθνείς συναλλαγές  
Εξελίξεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

 

Ειδικά την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το ιδ.δ.δ.

Η πρώτη φάση έρευνας συνιστά την κατηγοριοποίηση

     
Οι εσωτερικές αντινομίες (πρόβλημα διαφορετικών
συνδέσμων/ πρόβλημα κενών/πρόβλημα ερμηνείας)
Οι εξωτερικές αντινομίες ( το φαινόμενο «γραβιέρα»/
κεκρυμένοι κανόνες ιδ.δ.δ./προβλήματα νομικών βάσεων)

 

Η δεύτερη φάση έρευνας αφορά την ανάλυση

 

Κεντρικό θέμα είναι ότι η νομική ευρωπαική ολοκλήρωση δεν
γίνεται συνολικά, συστηματικά αλλά προοδευτικά υπό την κινητήριο δύναμη των
κοινοτικών ελευθεριών κυρίως και με το ΔΕΚ     
Η άρση των κοινοτικών εμποδίων/ νομικές βάσεις

 

Η τρίτη φάση έρευνας αφορά την κριτική
αξιολόγηση
  

 
στόχος και αρχές του ιδ.δ.δ. και του ΔΔΣ