Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών

Γιώργος Γεραπετρίτης

Περιγραφή

Το αντικείμενο του θα αφορά τη γέννηση και διαμόρφωση του συνταγματικού κράτους με έμφαση σε ιδιαίτερα σημαντικές ιστορικές φάσεις τόσο από τον αγγλοαμερικανικό όσο και από τον κεντροευρωπαϊκό χώρο και στην ιστορία των σύγχρονων συνταγματικών θεσμών. Η προσέγγιση θα αφορά τόσο το οργανωτικό μέρος των συνταγμάτων στην ιστορική τους διαδρομή όσο και την εξέλιξη της θεωρίας και πράξης στην προστασία των δικαιωμάτων και θα απλώνεται από τις απαρχές του κοινοβουλευτισμού τον 13ο αιώνα έως και σήμερα με την κρίση των θεσμών και τη διεθνοποίηση του συνταγματικού δικαίου. Στην προβληματική θα ενταχθεί και η συζήτηση για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Το μάθημα θα γίνεται σε διαλεκτική μορφή και προφέρεται ιδιαίτερα για φοιτητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην διαμόρφωση των θεσμών στον κόσμο σε μία ιστορική προοπτική. Για την υποστήριξη του μαθήματος θα υπάρξει φάκελος εργασίας με επιλεγμένα κείμενα από πρωτογενείς πηγές και από τη βιβλιογραφία.

Ημερολόγιο