Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Διαμεσολάβησης στη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

Άννα Χήτα, Νάνσυ Κοντομήτρου

Beschreibung

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Ορμώμενοι από τις επικοινωνιακές στρατηγικές μιας γλώσσας  και τις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον θα μελετήσουμε την εφαρμογή του κλάδου αυτού της γλωσσολογίας συγκεκριμένα στη διαδικασία της διδασκαλίας και εκμάθησης της  Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Το μάθημα αυτό έχει στόχο την κατανόηση της διαφοροποίησης μεταξύ μετάφρασης και διαμεσολάβησης. Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες μετάφρασης και διαμεσολάβησης ώστε να είναι η βάση για:

  • την ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψην τα είδη κειμένου και τα διάφορα επίπεδα (λεξιλογικό, μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό, υφολογικό και πραγματολογικό)
  • την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στο ζευγάρι γλωσσών Ελληνικά-Γερμανικά πάνω σε συγκεκριμένα και διαφορετικά είδη κειμένων (προφορικά και γραπτά) και διάφορες επικοινωνιακές καταστάσεις

Θα μελετηθούν διάφορες εκδοχές με στόχ

mehr  

Kalender

Ankündigungen