65ΦΣ78 & 66ΦΣ78 Νεώτερη και Σύγχρονη Αισθητική (65ΦΣ78- 66ΦΣ78)

Άννα Λάζου

Περιγραφή

Αγαπητοί & αγαπητές συνάδελφοι,

μπορείτε αν θέλετε να συνδέεστε διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο για θέματα εργασιών σας και κάθε Τετάρτη 2-3μμ

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m1039d7606af5c7ffdba093f634c75791

Για το σημερινό 10.1.2022 και το επόμενο 17.1.2022 που είναι τα τελευταία για να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθημάτων του εξαμήνου παρακαλώ να τηρηθεί η διαδικτυακή επικοινωνία με τη διδάσκουσα για συνεργασία σε σχέση με την εξέταση και την συγγραφή εργασιών, στο

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m1039d7606af5c7ffdba093f634c75791

JOIN WEBEX MEETING

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=meb58d005d9322792c988410ef227b727 Meeting number (access code): 2731 840 7782 Meeting password: JENupAXpRWZ

Παρακαλώ επίσης συμβουλευθείτε από την κατηγορία Έγγραφα (Documents) https://eclass.uoa.gr/courses/GS241/ για υλικό σχετικά με το μάθημα.

Αγαπητοί & αγαπητές συνάδελφοι, τα μαθήματα νεώτερης & σύγχρονης (ΦΣ78) αισθητικής πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 3μμ δια ζώσης στην αίθου

Περισσότερα  

Ημερολόγιο