ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΟΠΠ-Ε08)

Στέφανος Κίλιας

Περιγραφή

O στόχος του Μαθήματος είναι να διδάξει στους/ις φοιτητές/τριες πως να διατυπώσουν ερευνητικές ιδέες, αναπτύξουν αυτές τις ιδέες σε επιστημονικά προγράμματα, και να προγραμματίσουν και εκτελέσουν την επιστημονική τους έρευνα, στα πλαίσια των μεταπτυχιακών τους σπουδών, καθώς και να αξιολογήσουν κριτικά την έρευνα άλλων. Συγκεκριμένα να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επιδιώξουν να ασχοληθούν με ακαδημαϊκή (ή βιομηχανική) έρευνα αναπτύσσοντας ικανότητες προγραμματισμού και σχεδιασμού έρευνας, συγγραφής επιστημονικών κειμένων/δοκιμίων, εργαστηριακής ανάλυσης, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, και προφορικής παρουσίασης/κοινοποίησης δεδομένων και αποτελεσμάτων έρευνας.

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/ρια θα μπορεί να:

  • Αναλύει και ερμηνεύει δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλες αριθμητικές τεχνικές και λογισμικό (software).
  • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και φέρει εις πέρας ερευνητικά προγράμματα (projects).
  • Συντάσσει επιστημο
Περισσότερα  

Ημερολόγιο