Σεμινάριο: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΑΣΚΗΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ και το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αν. Καθηγ. Σ. ΛΟΖΙΟΣ, Αν. Καθηγ. Ι. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγ. Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Καθηγ. Α. ΑΡΓΥΡΑΚΗ, Αν. Καθηγ. Π. Πομώνης, Επ. Καθηγ. Χ. ΚΡΑΝΗΣ, Επ. Καθηγ. Ε. ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Επ. Καθηγ. Κ. ΣΟΥΚΗΣ, Dr. Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, MSc.

Περιγραφή

Σκοπός των σεμιναριακών αυτών μαθημάτων είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των πρωτοετών φοιτητών σε θέματα που αφορούν:

  • στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος,
  • στις δράσεις, τα οργανωτικά και τα λειτουργικά θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία,
  • στις δυνατότητες του προγράμματος Erasmus,
  • στη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα,
  • στους κανονισμούς χρήσης και ασφάλειας των εργαστηριακών συσκευών και υλικών, 
  • στο αντικείμενο και τις πρακτικές της γεωλογικής εργασίας και άσκησης των φοιτητών στην ύπαιθρο,
  • στον απαραίτητο εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι γεωλόγοι στην ύπαιθρο, με έμφαση στη σωστή και ασφαλή χρήση του εξοπλισμού,
  • στους κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνες συμπεριφοράς στην ύπαιθρο,
  • στην ανάδειξη και προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς και
  • στην παροχή Α΄Βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος στην ύπαιθρο ή το εργαστήριο.

Ενότητες

Εκπαιδευτής: Καθηγ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διάρκεια: 1 ώρα

Εκπαιδευτής: Αναπλ. Καθηγ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ

Διάρκεια: 1 ώρα

Εκπαιδευτής: Αναπλ. Καθηγ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ

Διάρκεια2 ώρες

Εκπαιδευτής: Αναπλ. Καθηγ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ

Διάρκεια2 ώρες

Εκπαιδευτής: Αναπλ. Καθηγ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Διάρκεια1 ώρα

Εκπαιδευτής: Καθηγ. ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

Διάρκεια1 ώρα

Εκπαιδευτές: Αναπλ. Καθηγ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΖΙΟΣ, Επικ. Καθηγ. ΧΑΡΗΣ ΚΡΑΝΗΣ, Επικ. Καθηγ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Επικ. Καθηγ. ΚΩΣΤΗΣ ΣΟΥΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Διάρκεια5 ώρες

Εκπαιδευτής: Dr. ΧΑΡΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, MSc

Διάρκεια4 ώρες

Ημερολόγιο