Δημιουργία και μορφοποίηση λειτουργικών βίντεο (Εργαστηριακό Σεμινάριο)

Περικλής-Ιωάννης Χατζόπουλος

Περιγραφή

Δημιουργία και μορφοποίηση λειτουργικών βίντεο, στοιχείου που τείνει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε ανακοινώσεις εργασιών. έχει επιλέγει το δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα ffdiaporama στο οποίο θα εκπαιδεύσει τους/τις φοιτητές/τριες, με σκοπό αυτό να αποτελέσει τη βάση για την προσέγγιση και άλλων προγραμμάτων παρόμοιας λειτουργίας.Στο τέλος της σειράς των σεμιναρίων θα ζητηθεί από τους/τις φοιτητές/τριες η δημιουργία ενός πεντάλεπτου βίντεο, το οποίο θα αξιολογηθεί τεχνικά από τον κο Χατζόπουλο και θεματικά από τον Δρ. Σουλτς

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -