Μορφοποίηση κειμένων Word και Open Office (Εργαστηριακό Σεμινάριο)

Περικλής-Ιωάννης Χατζόπουλος

Περιγραφή

Εξειδικευμένη μορφοποίηση κειμένων Word και Open Office σε σχέση με τις απαιτήσεις της διατριβής, όπως αυτές απορρέουν από το μοντέλο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΤΑΓΦ (λ.χ., χωρισμός κειμένου σε ηλεκτρονικές ενότητες, μορφοποίηση βιβλιογραφίας, μορφοποίηση παραθεμάτων, κ.ο.κ.)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -