Θεατροπαιδαγωγικές πρακτικές στο νηπιαγωγείο (93Ξ)

Παναγιώτα Γιαννούλη

Περιγραφή

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες παρακολουθούν 4 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (2 δίωρα)

 


Στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα αξιοποιήσουν
θεατρικά παιχνίδια και θεατρικές τεχνικές που αναπτύσσουν τη φαντασία και καλλιεργούν
την ομαδικότητα, έχοντας ως γνώμονα την παιδαγωγική, καλλιτεχνική και κοινωνική
διάσταση του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Αξιοποιώντας την εμπειρία τους από τα
μαθήματα θεατρικής έκφρασης που έχουν παρακολουθήσει και τα σχέδια μαθημάτων που
θα παρουσιαστούν κατά τη διδασκαλία, θα εκπονήσουν ομαδικές εργασίες. Ειδικότερα, θα
σχεδιάσουν διδακτικές παρεμβάσεις στις οποίες θα αξιοποιούνται θεατροπαιδαγωγικές
μέθοδοι, θα τις εφαρμόσουν σε τάξη νηπιαγωγείου, θα καταγράψουν, θα αναλύσουν τα
δεδομένα τους και θα παρουσιάσουν το σύνολο της δουλειάς αυτής με τη μορφή τελικής
εργασίας.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις