Θεματική Εβδομάδα "Οικογένεια"

Θάλεια Δραγώνα

Περιγραφή

Η Θεματική Εβδομάδα "Οικογένεια" έχει στόχο οι φοιτητές/φοιτήτριες:

• να προσεγγίσουν την «οικογένεια» μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση αντλώντας από έννοιες, δεδομένα και μεθόδους της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ψυχολογάς, της κοινωνικής πολιτικής και της νομικής επιστήμης.

• να έρθουν σε επαφή με προσκεκλημένους που θα μιλήσουν για την εμπειρία τους ως θεραπευτές/τριες ζευγαριών και οικογενειών ώστε να καταλάβουν βαθύτερα (γνωστικά και συναισθηματικά) η δυναμική της οικογένειας.

•να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων μέσα στην οικογένεια επεξεργαζόμερνοι οι ίδιοι/ες τις βασικές έννοιες με βιωματικό τρόπο σε μικρές ομάδες. 

Ημερολόγιο