ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γεωργία Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη

Περιγραφή

Παρουσίαση των βασικών μεθόδων και τεχνικών της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στις επιστήμες της αγωγής. Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το μάθημα θα έχουν κατανοήσει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων προϋποθέτει όχι μόνο απαραίτητες γνώσεις για τις τεχνικές λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τις μεθόδους, αλλά και θεωρητικές παραδοχές στις οποίες στηρίζονται η συγκρότηση των δεδομένων και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ειδικότερες θεματικές: η σχέση θεωρίας και εμπειρικής έρευνας, το σχέδιο έρευνας, οι μέθοδοι επιλογής του δείγματος, οι έννοιες της αξιοπιστίας και εγκυρότητας, οι βασικές μέθοδοι ποσοτικής μέτρησης των κοινωνικών φαινομένων (ερωτηματολόγιο, συστηματική παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου) και οι βασικές μέθοδοι ποιοτικής ανάλυσης (συνέντευξη, παρατήρηση, ανάλυση λόγου). Αναδεικνύεται η χρησιμότητα της ερευνητικής στρατηγικής που συνδυάζει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους. Παραδείγματα αντλούνται από διάφορες κοινωνικές επιστήμες, κυρίως όμως α

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD188
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις