ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεωργία Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη

Περιγραφή

Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν (α) την απόπειρα "απεξάρτησης" των φοιτητριών/τών από την αποστήθιση, ως τρόπο μάθησης, και από την έκθεση ιδεών, ως πρακτική και αντίληψη που υποκαθιστά την επεξεργασία της επιστημονικής γνώσης, και (β) την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να κατανοούν τη θεωρία και να την χρησιμοποιούν για την ανάλυση των φαινομένων της ελληνικής εκπαίδευσης και κοινωνίας από κοινωνιολογική οπτική. Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται στην κοινωνιολογική μελέτη (α) της ελληνικής εκπαίδευσης και (β) συγκεκριμένων πρακτικών της για τις οποίες έχουν προηγηθεί εμπειρικές έρευνες από τη διδάσκουσα. Αυτό σημαίνει τη χρήση θεωρίας και πραγματολογικού υλικού για την κοινωνιολογική διερεύνηση εννοιών, φαινομένων και πρακτικών της ελληνικής εκπαίδευσης. Η έμφαση είναι σε θεσμούς και πρακτικές που αποτελούν θεσμικό και φανερό εμπόδιο στη διεύρυνση των ευκαιριών των μαθητών να έχουν πρόσβαση στην ανώτατη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει συγκεκριμένους θεσμ

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD187
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις