Υπογραμμικοί Αλγόριθμοι

Βασίλειος Νάκος

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με θέματα υπογραμμικών αλγορίθμων και πιθανοτικές τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης τους. Θα ασχοληθούμε με

- αλγόριθμους ροής δεδομένων

- αλγόριθμους επεξεργασίας και ανάκτησης αραιών δομών

- αλγόριθμους για προσεγγιστική γραμμική άλγεβρα

- δειγματοληπτικούς αλγόριθμους για έλεγχο συνδυαστικών ιδιοτήτων

 

Ώρες μαθήματος - έναρξη στις 6 Μαρτίου

Τρίτη 15.00 - 17.00

Παρασκευή 15.00 - 17.00

Μέρος (ηλεκτρονικά)

Zoom Meeting ID: 314 498 7909 

passcode: u3bmqy

 

Ημερολόγιο