Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση

Λάζαρος Μεράκος - Νίκος Πασσάς - Παντελής Μπαλαούρας

Περιγραφή

Το μάθημα είναι εργαστηριακό και αποτελεί ουσιαστικά το εργαστήριο του μαθήματος "Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ" του 5ου εξαμήνου. Θα αποτελείται από ασκήσεις τις οποίες οι φοιτητές θα καλούνται να υλοποιήσουν, παραδίδοντας την αντίστοιχη αναφορά. Οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν την περιγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων κάθε άσκησης, καθώς και απαντήσεις σε απορίες που θα προκύπτουν στην πορεία. Στόχος μας δεν είναι η μονόδρομη μεταφορά θεωρητικής γνώσης, αλλά η διάδραση με τους φοιτητές και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στα προς μελέτη θέματα.

Αν και τυπικά το μάθημα "Πολυμέσα και Ασύρματη Δικτύωση" δεν έχει προαπαιτούμενα, στην ουσία η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος "Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ" θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμη για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν και αυτό το μάθημα.

Σύνδεσμος delos: https://delos.uoa.gr/opendelos/search?dp=di&st=346d631&crs=f30fbd94&sb=Date&sd=ascending

Ενότητες

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει τρεις εργαστηριακές ασκήσεις με στόχο την πρακτική εξάσκηση και εμβάθυνση σε τεχνολογίες δικτύωσης πολυμέσων. Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τις εκτελέσουν εξ αποστάσεως και να τις υποβάλλουν σε προθεσμίες που θα δοθούν, σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων η κάθε μία. Οι ομάδες ασκήσεων είναι οι εξής:

  • Ομάδα Ασκήσεων Α1: Αποθηκευμένο βίντεο συνεχούς ροής
  • Ομάδα Ασκήσεων Α2: Ζωντανές μεταδόσεις βίντεο συνεχούς ροής
  • Άσκηση Α3: Τεχνολογίες Βιντεοδιάσκεψης

 

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει τρεις εργαστηριακές ασκήσεις με στόχο την πρακτική εξάσκηση και εμβάθυνση σε τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης (WiFi, 4G, 5G, κτλ). Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τις εκτελέσουν εξ αποστάσεως και να τις υποβάλλουν σε προθεσμίες που θα δοθούν, σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων η κάθε μία. Οι ασκήσεις είναι οι εξής:

  • Άσκηση 1: Εντοπισμός και περιγραφή ασύρματων συσκευών και κεραιών
  • Άσκηση 2: Μελέτη κάλυψης WiFi στο χώρο
  • Άσκηση 3: Βελτιστοποίηση οικιακής δικτυακής σύνδεσης

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις