Μετ. Σεμινάριο ΕΕ '14

Κώστας Μπουραζέλης

Περιγραφή

Μεταπτυχιακό Σεμινάριο ΕΕ 2014

 

Κ. Μπουραζέλης - Π. Βαλαβάνης

 

«Μνημεία, αγώνες και πολιτική στα πανελλήνια ιερά»

 

Θέμα του σεμιναρίου θα είναι η εξέταση της ανέγερσης και ανάθεσης μνημείων αλλά και της όλης διαμόρφωσης του χώρου και της οργάνωσης και διεξαγωγής των αγώνων σε ιερά πανελλήνιας εμβέλειας (κυρίως τα τέσσερα βασικά  ιερά Ολυμπίας, Δελφών, Ισθμού και Νεμέας) σε σχέση με παράλληλες δραστηριότητες και συμφέροντα των αρχαίων ελληνικών κρατών (πόλεων και τυράννων ή μοναρχών). Θα επιχειρηθεί ιδιαίτερα συνδυασμός μιας ειδικότερης αρχαιολογικής-μνημειακής και μιας ιστορικής προβληματικής, δηλ. ερμηνεία των μνημείων με τη βοήθεια των συγχρόνων/μεταγενεστέρων γραπτών πηγών και σε διάλογο με τη σχετική νεότερη έρευνα.

Η επί μέρους θεματική θα συνεξαρτηθεί από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όσων θα συμμετάσχουν.

 

 

K.Buraselis – P. Valavanis

 

“Monuments, contests and politics at the Panhellenic sanctuaries”

 

The seminar will examine the erection and dedication of monuments and the wh

Περισσότερα  

Ημερολόγιο