Πρώτες Βοήθειες _1ου

Αναπλ. Καθηγητής Λ. Γκουτζάνης, Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. Θεολόγη - Λυγιδάκη

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε διάλεξη και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του μαθήματος.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από