Πρώτες Βοήθειες _1ου

Αναπλ. Καθηγητής Φ.Τζέρμπος

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν σε κάθε διάλεξη και σημειώνεται όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση του μαθήματος.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από 

Ενότητες

Ημερολόγιο