Στοματική Χειρουργική Ι

Επικ. Καθηγητής Π. Χριστόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Δ. Καλύβας

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει παραδόσεις.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στις παραδόσεις. Σε κάθε θεματική ενότητα, θα αναρτάται το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν εξ΄ αποστάσεως από Τετάρτη 01/04/2020.

Σκοπός

Βασικές αρχές χειρουργικής, απλές και χειρουργικές εξαγωγές, επιπλοκές, επείγουσες καταστάσεις.

Στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του 6ου εξαμήνου θα πρέπει:

1. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές αποστείρωσης-απολύμανσης- αντισηψίας.

2. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές χειρουργικής.

3. Να αναγνωρίζει τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία και τον τρόπο χρήσης τους.

4. Να γνωρίζει τα είδη των τομών που χρησιμοποιούνται στη χειρουργική του στόματος και να είναι ικανός να τις εφαρμόσει πάνω σε ειδικά εκμαγεία.

5. Να γνωρίζει τα είδη της συρραφής και να είναι ικανός να τις εφαρμόσει πάνω σε ειδικά εκμαγεία.

6. Να μπορεί να κατονομάσει τις διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές που είναι δυνατόν να επισυμβούν σε μια επέμβαση στη στοματική κοιλότητα.

7. Να είναι ικανός να λαμβάνει σφυγμό και αρτηριακή πίεση.

8. Να γνωρίζει την ανατομία του φλεβικού πλέγματος της ραχιαίας επιφανείας της άκρας χειρός και του βόθρου της αγκωνιαίας καμπής.

9. Να είναι ικανός να παρακεντήσει μια φλέβα.

10. Να μπορεί να συσχετίσει θεωρητικά την διενέργεια επεμβάσεων με την κατάσταση της γενικής υγείας του ασθενούς.

11. Να γνωρίζει τι σημαίνει καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση και να μπορεί να εκτελέσει το βασικό στάδιο στην αντίστοιχη κούκλα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

• Παραδόσεις.

• Εργαστηριακή άσκηση.

• Κλινική άσκηση.

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης

• Επιτυχής περάτωση του 90% των εργαστηριακών ασκήσεων.

• Επιτυχής ενδιάμεση γραπτή εξέταση.

• Επιτυχής τελική εξέταση.

Ημερολόγιο