ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Καθηγ. ΜΑΙΡΗ ΣΗΦΙΑΝΟΥ

Περιγραφή

H επικοινωνία επιτελείται με πολλούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο σύστημα επικοινωνίας που μας έρχεται στο μυαλό είναι το γλωσσικό, η επικοινωνία δηλαδή μέσω της γλώσσας, αλλά δεν είναι το μόνο. H επικοινωνία επιτελείται με λέξεις και προτάσεις αλλά και με σιωπές, με την όραση αλλά και την αφή. Το εξίσου σημαντικό εξω-γλωσσικό σύστημα περιλαμβάνει τις εκφράσεις του προσώπου, την οπτική επαφή, τον τόνο της φωνής αλλά και τη θέση και τις κινήσεις του σώματος. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία της εμφάνισης αλλά και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον στο οποίο επικοινωνούν 2 άνθρωποι.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -