ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Περιγραφή

Περιλαμβάνεται η διδασκαλία διαφόρων  εναλλακτικών μεθόδων χρηματοδότησης για την απόκτηση επαγγελματικής στέγης ή επαγγελματικού εξοπλισμού, για την επέκταση ή την ανανέωση του εξοπλισμού, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  προγραμμάτων χρονομίσθωσης, αλλά και  τεχνικές και μέθοδοι διασφάλισης του εισοδήματος με την έκδοση συναλλαγματικών,  πληρωμή μέσω πιστωτικών καρτών η άλλων σύγχρονων μεθόδων συναλλαγής.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -