ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό περιλαμβάνεται η διδασκαλία  όλης της Νομοθεσίας που σχετίζεται με τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, την άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου, συστεγαζόμενων οδοντιατρείων  ή και πολυοδοντιατρείου ,την άδεια  χρήσης συσκευών και διατάξεων που παράγουν ιοντίζουσα ακτινοβολία, τις προυποθέσεις που υφίστανται για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, τα σχετικά με τον Τεχνικό Ασφαλείας,το καθεστώς της σύναψης συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία κλπ. καθώς και στοιχεία απότο Νομικό καθεστώς που ισχύει από πλευράς Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου για διάφορα θέματα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -