Οδοντοστοματολογική Πρόοδος: Στοματοπροσωπικός Πόνος

Μιχαήλ Γερασ. Τζάκης

Περιγραφή

Το παρόν είναι προσφορά της Εταιρείας Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης προς τους φοιτητές της κλινικής Φυσιολογίας Στοματογναθικού και Σύγκλεισης. Περιέχει άρθρα που καλύπτουν σημαντικό κομμάτι της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με τον Στοματοπροσωπικό Πόνο.